MONOVLOG: VIRUS, VIRAL, VARIANT IN DIGITAL THEATRE IN THE PHILIPPINES

The Giving Tree ko talaga ang MonoVlog at siyempre si Layeta Pinzon Bucoy! As always, riot ang presentation, Lallie!

Tapos na ang IFTR presentation ng MONOVLOG: VIRUS, VIRAL, VARIANT IN DIGITAL THEATRE IN THE PHILIPPINES. May future po ang ganitong timpla ng MonoVlog sa world (world congress kasi ito. Haha). Sinuot ko yung filipiniana bolero ni Debbie na gamit ko rin sisa sa mga MonoVlog.

Special mention ang mga gawa ng kaibigan na performance:

MonoVlog ng TP (salamat, Tata Fernando C. Josef)

MonoVlog ng Sining Banwa (salamat, Sari Saysay)

Dulaang UP’s Tinarantadong Asintado (Bucoy-Rutaquio)

Manila Wrestling Federation (salamat, William Elvin Manzano)

Battalia Royale (salamat, SLE)

Ang performances na nireresearch ko noon ay unti-unti na sumusulpot sa ginagawa ngayon. Salamat sa inyong generosity!

Ito yung panel namin:

GP 2-12 VIRAL SPECTATORSHIP OF COVID-19-TIMES

Chair: Lynne Kendrick

BEST SEAT TO RUN AND GUN – BEGINNINGS OF MULTI-VIEW STREAMING KINESTHETIC

SPECTATORSHIP IN LIVE ARTS

Ljubisa Matic (Independent Scholar)

ECHOES OF THE FRAGILE CITY: THE HOUSE AS A WORLD AND A STAGE

Antoni Ramon Graells and Tomàs Ivan Alcázar Serrat (Universitat Politècnica Catalunya)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s