Talahib (Film)

Aaaaanddd we’re back to acting for film!

Loc ay sa malayong Antipolo. Walang signal. Ahuhuhu. Basa ng Kindle books. Yeah!

PS Nakihulog ako ng barya sa Piso-WIFI sa tindahan!

PPS Tumatanggap ako ng labada! DM lang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s