1 Year of MonoVlog Making

mag-1 year na sa pandemya na gumagawa ng digital performances with Layeta Pinzon Bucoy. Gusto mo yung parang Lisa Frank ang sponsor nitong “annual report”?And yes, tulad po ng acting journal.. may performance making journ(al/ey) po ako. Mana pala ako kay Lola Laring na mahilig isulat ang sinasabi ni Bro. Mike sa El Shaddai radio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s